Veri Aktarım Şablonları

Veri aktarım şablonlarına ulaşmak için aşağıdaki görsellere tıklayın ve şablonlara Google Drive formatında ulaşın.

Google Drive dosyasındaki Nasıl Aktarılır? Bölümündeki Adımları İzleyin.

CRM


Kontak Kartları


Adaylar ve Fırsatlar

Satış


Hizmet Kartları


Müşteri Kartları


Satış Siparişleri


Abonelik Sözleşmeleri


Satış Fiyat Listeleri

Satınalma


Tedarikçi Kartları


Alım Siparişleri


Satınalma Fiyat Listeleri

Muhasebe


Müşteri Faturaları


Tedarikçi Faturaları


Müşteri Ödemeleri


Tedarikçi Ödemeleri


Kasa/Banka Ekstreleri


Yevmiye Kayıtları


Muhasebe Hesapları


Bütçeler

Stok


Stoklanabilir Ürün Kartları


Envanter Sayımları


Stok İhtiyaç Kuralları

Üretim


Sarf Malzeme Kartları


Ürün Reçeteleri

Masraf


Gider Kartları


Masraf Girişi

İzin


Personel İzinleri

Proje


Görevler

Destek


Destek Talepleri